Premi Maria Antònia Figuerola

La Fundació pedagògica EL BROT ha convocat la novena edició del Premi MARIA ANTÒNIA FIGUEROLA“ de treballs de recerca històrico-geogràfica amb aplicació didàctica a les escoles i instituts.

Aquest premi està inspirat en les inquietuds pedagògiques de Maria Antònia Figuerola.

Maria Antònia Figuerola Monserrat Neix a Torredembarra el 23 de gener de 1928. Ens deixa a la terra el 18 de gener del 2011. Educadora i especialista en el lleure. Cofundadora de la Fundació Pedagògica EL BROT

 

COMISSIÓ ORGANITZADORA

Directora: Carmen Rojo Mayor

Secretària: Margarita Castán Garreta

Maria  Pàrraga  I  Escolà. Fundadora de la Fundació Pedagògica EL BROT.

Sílvia Figuerola Gómez

Montserrat Orfila García. Presidenta dels amics de M.A. Figuerola

Xavier López Sánchez. Psicòleg de l’Escola El BROT.

 

Bases convocatòria 2020-2021

 

Finalitats

Impulsar iniciatives que aprofundeixin en el coneixement històric i geogràfic de Catalunya.

Motivar als alumnes d’estudis universitaris a participar en experiències de recerca amb aplicació dins la pràctica educativa.

Obtenir propostes pedagògiques per millorar la qualitat de la didàctica de l’ensenyament de la història i geografia de Catalunya.

Temàtica

És essencial que els treballs aportin aspectes tant històrics com geogràfics de Catalunya. Els participants són lliures d’escollir el període històric al qual van destinats així com l’espai geogràfic al que facin referència. La part de proposta didàctica pot variar en quant als seus destinataris: educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat. També s’acceptaran propostes d’aplicació a més d’un nivell educatiu. Es valorarà positivament la creativitat del treball presentat. 

Participants 

Podran presentar-se a la convocatòria alumnes universitaris que acreditin estar fent estudis de pedagogia, magisteri, història, geografia, història de l’art, arqueologia i antropologia i també alumnes d’estudis directament relacionats amb aquest àmbit. La comissió organitzadora es reserva el dret a decidir l’admissió de treballs de candidats amb altres estudis.

Els participants es poden presentar de forma individual i també en equip sent conscients que el premi s’atorgarà a l’obra guanyadora. 

Presentació oficial del Premi 

El 27 d’abril del 2021 es farà l’acte de presentació oficial de la 8a edició del Premi “Maria Antònia Figuerola” 

Forma i presentació dels treballs  

Els treballs han d’estar escrits en llengua catalana i hau ran  de  ser  originals  i  inèdits  no  podent  haver  optat  o guanyat  altres  premis.

Els treballs s’han d’enviar per mail a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i ha de constar:

  • Títol del treball
  • Nom i cognoms de l’autor
  • Adreça
  • Telèfon de contacte
  • Un document que acrediti acomplir els criteris demanats per poder participar com a estudiant

Aquesta informació serà revisada prèviament per la comissió organitzadora per tal de constatar que el treball acompleix els requisits necessaris per participar al premi i posteriorment es lliurarà al jurat.

Un cop rebut el treball es respondrà amb un Mail de confirmació. 

Terminis

El termini de lliurament de treballs per la 9a convocatòria del Premi “Maria Antònia Figuerola” és el 5 d’abril del 2021. 

Condicions del premi

El Premi podrà ser considerat desert si cap de les obres acompleix els criteris de qualitat valorats pel jurat, acordats amb la comissió organitzadora del Premi.

El jurat pot considerar en absència d’una obra guanyadora, la condició de premi accèssit a aquelles obres que tot i no haver assolit el nivell de mèrits del primer premi assoleixin un nivell de qualitat suficient .

La participació en el Premi comporta que l’autor o autors guanyadors autoritzen a la Fundació Pedagògica EL BROT a fer difusió del seu treball de recerca i ser-ne propietaris.

És imprescindible que l’autor/a del treball guanyador assisteixi a l’acte d’entrega del Premi. 

Dotació del premi 

La dotació econòmica del Premi en aquesta vuitena edició és de 1.500 euros, pel primer premi i en absència d’aquest, l’accèssit de 500 euros i el compromís, per part de la Fundació, de la difusió del treball. 

Jurat 

Els treballs seran valorats per un jurat format per un mínim de 3 persones on hi haurà representats especialistes tant d’història i geografia de Catalunya com del món de la pedagogia. Els originals de les obres no premiades podran ser retirats de la secretaria de la Fundació a partir d’un mes després de la publicació del veredicte.

 

 

Edicions anteriors

Convocatòria 2018-2019

L'estudiant de Doctorat a l'UAB, ADRIANA SÁNCHEZ CARTRÓ amb el treball “Els darrers passos d'en Serrallonga”, va ser la guanyadora.

Convocatòria 2017-2018

L'estudiant de Màster en Psicologia infantil i adolescent a Farmainfancia European Scholl, MARINA ROMERO I GÓMEZ amb el treball “Remeieres, on sou avui?”, va ser la guanyadora.

Convocatòria 2016 – 2017

El grup d'estudiants de mestre en educació primària a la Universitat de Girona, format per: FRANCESC MONTERO ARAQUE, IRINA PUIGBLANQUÉ I RIFÀ, NOEMÍ TORRALBA BARLUENGA I ARIADNA TRABAL BLANCH amb el treball “Benvolgut Carles Rahola. Una proposta didàctica a partir de la correspondència de Carles Rahola”, va rebre la menció de premi accèssit.

Convocatòria 2015-2016

L'estudiant de Magisteri de la Universitat de Lleida, EVA ALEGRE MAYORAL amb el treball “Gimenells, un poble de colonització català. Una proposta didàctica de coneixement de l'entorn”, va ser la guanyadora.

Convocatòria 2014-2015

L'estudiant del Màster en Formació del Professorat, Especialitat de Geografia i Història, a la Universitat de Barcelona i Estudiant de Doctorat en Història Contemporània a la Universitat de Nottingham (Regne Unit), LUCILA MALLART amb el treball “Premsa il·lustrada i construcció d'imaginaris nacionals a la Catalunya de finals del segle XIX“ va ser la guanyadora.

Convocatòria 2013-2014

L'estudiant del Grau de Llengua i Literatura Catalanes JOANA BARTOMEU amb el treball “Dues rutes literàries de l'obra de Gerard Vergés” va rebre la menció de premi accèssit.

Convocatòria 2012-2013

L'estudiant del Grau d'Història JOAN PUBILL BRUGUÉS amb el seu treball “La coexistència entre cristians i jueus a Girona en els segles XII-XV. Una aproximació a les causes de la separació, de l'aïllament i de l'expulsió. Apunts per enfocar un conflicte europeu”, va ser el guanyador.