Què és la Fundació Pedagògica EL BROT?

La Fundació Pedagògica EL BROT és una entitat privada sense afany de lucre, que te com a finalitat la promoció i ajut a totes aquelles activitats i institucions que serveixin per millorar el nivell educatiu, cultural, social i sanitari dels nens i adolescents amb dificultats específiques d'aprenentatge (DEA) i que necessitin d'una atenció especial i diferenciada en el seu desenvolupament personal.

Inscrita en el Registre de Fundacions privades de la Generalitat de Catalunya amb el nº 557, des de l'any 1991.

Els nostres principals objectius són:

  • Atendre la persona amb dificultats específiques d'aprenentatge (DEA), tant sigui en edat escolar, formació professional o adult, en totes les seves necessitats educatives, per aconseguir un millor desenvolupament de les seves capacitats.
  • Impartir el procés de reeducació necessari, si convé també, en horari extraescolar.
  • Realitzar l'exploració psicopedagògica i orientar als professionals que treballen amb el nen o adolescent.
  • Estudiar i investigar sobre la prevenció del fracàs escolar i potenciar totes les possibilitats d'èxit.
  • Assessorament i seguiment familiar sempre que es demani o necessiti.
  • Orientació i suport pedagògic a educadors del lleure, mestres, pedagogs i altres professionals, oferint totes les eines i mitjans per a la millor comprensió i coneixement dels alumnes amb dificultats.
  • Seguiment dels antics alumnes.
  • Participació i formació continuada de professionals que pertanyen a l'àmbit de l'educació, a través de Congressos, Seminaris, Fòrums, Cursos, Simposis, Jornades de treball.
  • Divulgació i sensibilització de la nostra metodologia com a eina pedagògica.
  • Publicació i participació en tots els mitjans divulgatius possibles, per a contribuir a un millor coneixement de l'alumne amb Dificultats Específiques d'Aprenentatge.

Webs d'interès: