Projecte educatiu

El nostre projecte d'escola és un referent en el tractament de les dificultats específiques del llenguatge i altres trastorns de l'aprenentatge.

La nostra singularitat es fonamenta en aquests principis bàsics:

Atenció escolar individualitzada

Atenció escolar individualitzada

 • Organització dels grups (desdoblaments, agrupaments flexibles...) en base a criteris d'atenció a la diversitat.
 • Professors amb una formació molt específica i amb experiència per atendre a la diversitat.
 • Equip específic d'atenció a les dificultats específiques d’aprenentatge.
 • Processos de formació contínua del professorat en treball cooperatiu, habilitats socials i emocionals, mediació, tecnologies...
 • Organització curricular de l’acció tutorial de seguiment.
Metodologia específica

Metodologia específica

 • Aplicació de la metodologia decrolyana tant a primària com a secundària.
 • Treballs a partir de centres d'interès i sense llibres de text.
 • Organització globalitzada dels continguts curriculars.
 • L'alumne és un agent actiu del seu aprenentatge i de la vida de l'escola; "útil per la vida en la pròpia vida".
Acció tutorial

Acció tutorial

 • Seguiment individual de l'evolució personal de cada alumne: coneixement i aplicació de les estratègies adequades de transmissió de continguts en base als diferents trastorns d’aprenentatge.
 • Rol dinamitzador de la gestió social i emocional del grup classe.
 • Aprofundiment en el projecte personal de cada alumne i orientació i seguiment a nivell d'estudis postobligatoris.
Vida d'escola

Vida d'escola

 • Integració dins de la dinàmica escolar de grups de voluntaris en els diferents nivells d'autogestió i en els diferents àmbits d'interès.
 • Incorporació dins del funcionament diari d'escola de càrrecs realitzats pels alumnes com a pràctica de cooperació entre els membres de la comunitat educativa.
 • Aplicació dins la gestió de conflictes del programa de mediació entre alumnes.