La classe Edison experimenta amb els aparells de Thomas Alva Edison