Qui som?

L'any 1972 un grup de pedagogs vam decidir iniciar un centre de reeducació al Baix Llobregat per poder atendre un alumnat amb dificultats d'aprenentatge en horari extraescolar. El centre ben aviat es va convertir en un suport indispensable per a les escoles, la demanda anava creixent i ens vam adonar que una ajuda setmanal i puntual no era suficient.

Així va ser com, després de 17 anys atenent nens i nenes, vam decidir crear una escola diferent on poder atendre les necessitats pedagògiques d'aquest tipus d'alumnat amb una metodologia específica per aprendre millor i al seu ritme, dins el marc de l'ensenyament obligatori. Naixia l'Escola EL BROT el curs 1989-1990. El curs següent naixia la Fundació Pedadògica EL BROT, per donar més solidesa a l'escola i garantir-ne la continuïtat.

El centre

EL BROT és una escola concertada de primària i secundària situada a Can Casas, a Sant Joan Despí, oberta a nens i nenes de 6 a 16 anys.

Els grups són reduïts (de 8 a 12 nens) per poder oferir una atenció individualitzada a cada alumne.

L'escola és una antiga masia, fet que ajuda als nois i noies a fer que se sentin com a casa. Els diferents espais (el jardí, el menjador, la cuina...) són espais d'aprenentatge igual que les aules. El contacte permanent amb la natura ajuda forma part del mètode pedagògic, que no es basa en l'ús de llibres de text sinó en la relació amb l'entorn.