El mètode pedagògic

Partim de l'observació de la pròpia vida i la seva utilitat, seguint un procés associatiu a través de l'expressió, motivant les necessitats del nen a través de centres d'interés, vivint l'actualitat i submergint-lo en el món que l'envolta.

No fem servir llibres de text ni fitxes, no partim de la paraula escrita donades les dificultats dels nostres alumnes en el procés lectoescriptor. Ensenyem a aprendre partint del món que ens rodeja, amb centres d'interès, de les necessitats més vitals com treballar, alimentar-nos, protegir-nos i defensar-nos i ens ajudem amb tots els mitjans possibles d'expressió com murals, maquetes, conferències i sobretot l'observació directa, el que realment és útil per a la vida, motivant, il·lusionant i descobrint conjuntament.

Els nostres alumnes aprenen a pensar, debatre, organitzar-se el pensament i les seves accions amb estratègies i recursos per pal·liar les seves dificultats i així i a la vegada suplir les seves mancances aconseguint uns rendiments escolars favorables.

Els ensenyem a qüestionar-se les informacions que reben i a contrastar-les. Formem ciutadans amb criteri i que entenguin que aprendre és un dels grans privilegis que tenim les persones i en gaudeixin.