La nostra història

1972. EL BROT neix com a centre de reeducació per la iniciativa d'uns mestres que, des de l'escola ordinària, constatàvem la manca d'atenció que tenia l’alumne amb dislèxia. Es va escollir Sant Feliu de Llobregat, al Baix Llobregat, per ser una zona dins l'àrea metropolitana totalment desatesa i amb una població infantil, en general, conflictiva i majoritàriament filla d'una generació d'immigrants.

1989. 17 anys després d’atendre a nens i nenes amb dislèxia i TDA (Trastorn Dèficit d'Atenció) i veient que malgrat ser ateses presentaven un important fracàs escolar, es crea una escola específica per a aquests alumnes única a tot l'Estat espanyol.

1990. Es constitueix la Fundació Pedagògica EL BROT per donar seguretat i continuïtat a aquestes activitats, que encara avui desenvolupa.

1994. Amb poc temps l'escola creix i es trasllada definitivament a Sant Joan Despí, a la masia de Can Rei, en un entorn de pagès i hortícola on es pot desenvolupar al màxim la metodologia adequada per a aquests nens.

1999. Ens traslladem definitivament a Can Casas del mateix Sant Joan Despí.

2011. Neix "BROTMADRID" amb la metodologia pedagògica que nosaltres hem desenvolupat i que la Fundación Aprender va escollir per a la nova escola.

2012. La Generalitat ens reconeix com a escola que ha desenvolupat un projecte educatiu de centre singular, basat en metodologies i programes específics dissenyats per a alumnat que presenta trastorns en l'aprenentatge.

2019. La demanda ens exigeix fer un salt per poder atendre les necessitats educatives donada la dimensió del fracàs escolar dels nens i les nenes amb aquestes dificultats.