Durant aquests dies a les classes de tecnologia els i les alumnes de EL BROT fem un projecte on reutilitzem roba que no fem servir, per donar-li una altra vida.

Projecte: La roba, fem-la sostenible.

Aquest projecte ha estat subvencionat per l’Ajuntament de Sant Joan Despí