Montserrat Orfila
Guia pràctica de psicomotricitat
PUBLICACIONS DE LA FUNDACIÓ PEDAGÒGICA EL BROT 

Aquesta obra recull l’experiència de més de 40 anys de la psicomotricista i reeducadora Montserrat Orfila, atenent tant a nens amb dificultats d’ aprenentatge com treballant la psicomotricitat en general.

L’obra recull una metodologia per treballar la psicomotricitat de cada nen/a i reeducar-la elaborant el seu propi pla de treball. Aquest mètode és una combinació de diferents tècniques : La Teràpia d’ Integració Sensorial de la Dra. Ayres de Califòrnia, la psicomotricitat segons Pick i Vayer, Lapierre i Lecotourier, aspectes del Mètode Bon Départ i el mètode pedagògic per a nens/es dislèxics de Margarita Nieto entre altres .

Aquest mètode s’aplica amb èxit des de fa anys a la Fundació Pedagògica el Brot. A més, el llibre està ple d’ exercicis pràctics i fins i tot ve acompanyat amb un CD amb cançons d’alguns dels exercicis.

Existeix també una versió en castellà.