Montserrat Orfila
Guia pràctica de psicomotricitat
PUBLICACIONS DE LA FUNDACIÓ PEDAGÒGICA EL BROT 

Aquesta obra recull l’experiència de més de 40 anys de la psicomotricista i reeducadora Montserrat Orfila, atenent tant a nens amb dificultats d’ aprenentatge com treballant la psicomotricitat en general.

L’obra recull una metodologia per treballar la psicomotricitat de cada nen/a i reeducar-la elaborant el seu propi pla de treball. Aquest mètode és una combinació de diferents tècniques : La Teràpia d’ Integració Sensorial de la Dra. Ayres de Califòrnia, la psicomotricitat segons Pick i Vayer, Lapierre i Lecotourier, aspectes del Mètode Bon Départ i el mètode pedagògic per a nens/es dislèxics de Margarita Nieto entre altres .

Aquest mètode s’aplica amb èxit des de fa anys a la Fundació Pedagògica el Brot. A més, el llibre està ple d’ exercicis pràctics i fins i tot ve acompanyat amb un CD amb cançons d’alguns dels exercicis.

Existeix també una versió en castellà.

Tomatis, Alfred
9 meses en el paraíso: historias de la vida prenatal
Editorial:  Biblària

Amb la col·laboració de Loïc Sellin.

Alfred Tomatis va descobrir la importància psicològica de la vida prenatal mentre dedicava la seva atenció als nens amb problemes. Des del 1949 va determinar amb tota precisió que el fetus estava a l'escolta del seu entorn sonor, i molt especialment de la veu de la seva mare. L'oïda és, en efecte, el primer òrgan sensorial que s'engega, ja des dels primers mesos de la vida uterina.

Alfred Tomatis explica com la veu de la mare -captada al fons de la nit uterina- influeix sobre el desenvolupament del futur nounat i condiciona el seu possible benestar.

El mètode Tomatis d'estimulació auditiva, durant l'embaràs, proporciona resultats indiscutibles i sorprenents, com ho demostren els estudis recents efectuats en mitjans hospitalaris.

Segons l'autor, tots guardem en nosaltres la nostàlgia dels nou mesos viscuts com una estada, massa breu, al paradís. D'aquesta estada en conservem nombrosos records. I amb poc esforç els podem recuperar, tan poderosa és la impressió que deixen els primers mesos de vida.

CONTINGUT:

1. Música en la oscuridad
2. Gallinero's Song
3. Mitos y realidades del parto
4. La vida es un largo parto tumultuoso... y la muerte también
5. Madre felicidad
6. Visita al zoo de la vida
7. Edificio en construcción
8. Bebé del agua, bebé del aire
9. Un fax del útero
10. Los "bebés Tomatis"
11. En Vesoul nacen niños mediante oído electrónico
12. En el fondo del mar
13. La cabeza de la célula
14. Los que empiezan mal
15. Cuando el hilo se rompe
16. Frustraciones diversas
17. Niños en "leasing"
18. Amores perversos