Centre de reeducació

El servei de reeducació extraescolar ofereix els següents serveis:

  • Diagnòstic i reeducació psicopedagògica
  • Formació, assessorament i suport a famílies i professionals

 

Centre adscrit al RESES