La classe Mandela es prepara per acabar l'etapa a l'escola aquest curs

La classe Mandela estem preparant-nos per acabar la nostra etapa a l'escola aquest curs...

Ara estem estudiant per a una temporada d'exàmens, ens hem d'entrenar!