La classe Edison experimenta amb els aparells de Thomas Alva Edison

La classe Edison ha elaborat i experimentat alguns del aparells que va inventar Thomas Alva Edison.