La classe Castellví prepara maquetes del paisatge antàrtic

La classe Castellví prepara maquetes del paisatge antàrtic. En aquest tipus de paisatge és on Josefina Castellví va realitzar molts dels seus estudis.