La Classe Ferrer experimenta amb l’electricitat i l’atracció de cossos

A la Classe Ferrer experimentem amb l’electricitat i l’atracció de cossos, per tal de saber el funcionament dels àtoms en un cos.